Fundacja Metamorfozy została założona  w 2015 roku z inicjatywy dwóch przyjaciółek – Alicji Rembelskiej i Grażyny Kucharskiej. W swoich działaniach fundatorki były wspierane przez osoby wywodzące się z rożnych środowisk, mających różne pasje i zawody i jednocześnie chcących się dzielić swoją wiedzą i zainteresowaniami. 

Misją Fundacji jest budowanie społeczeństwa tolerancyjnego oraz wspomaganie rozwoju osobistego, propagowanie wiedzy i informacji służących uszlachetnianiu życia i podnoszeniu jego jakości. 

Celem jest inspirowanie i motywowanie do zmian, by żyć w harmonii ze sobą oraz zgodnie z zasadami tolerancji i solidarności społecznej. 

Głównym obszarem działania Fundacji jest tworzenie i realizacja programów związanych z aktywnością społeczną oraz integracją międzypokoleniową. Koncentrujemy się na działalności edukacyjnej i kulturalnej wspierającej szeroko rozumiany rozwój osobisty. Realizujemy to poprzez różnego rodzaju warsztaty, treningi, prelekcje i spotkania wzbogacające wiedzę, rozwijające zainteresowania, wspierające odkrywanie własnej kreatywności i realizowanie działań twórczych.  

W 2016 roku w wynajętym lokalu przy ul. Marszałkowskiej 81 otworzyliśmy Galerię Metamorfozy, w której  celem jest promowanie twórczości artystycznej. 

Od  2017 roku dołączyliśmy w sieci warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej, gdyż chętnie wspieramy lokalne działania oddolne.

Przy realizacji działań wspierają nas osoby o wielkim sercu oraz różnych unikatowych umiejętnościach i zdolnościach.  

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem fundacji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu Facebook i na Instagramie i na Youtube. 

Zadania statutowe realizujemy z pozyskanych w konkursach środków publicznych, darowizn oraz dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Czekamy na Wasz dar serca, abyśmy mogli realizować również te potrzebne społecznie działania, które nie mieszczą się w programach realizowanych ze środków publicznych.

Konto fundacji:
Bank BnP Paribas S.A. nr 70 2030 0045 1110 0000 0405 6840