BY ŻYĆ AKTYWNIE cykle spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej i dla służb zajmujących się zawodowo przemocą, współfinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

Zadanie „By żyć aktywnie” to projekt interdyscyplinarny, którego celem był rozwój oferty kulturalnej i  integracyjnej oraz motywowanie i wspieranie aktywności seniorów w ich społecznościach lokalnych i  sąsiedzkich. Osiągnięto to realizując: 

1) dwa 16-godzinne treningi umysłu łączące tradycyjną metodę ćwiczeń pamięci z edukacją obsługi  tabletu i ćwiczeniami umysłu na tablecie; 

2) dwa cykle 20 godzinnych warsztatów obsługi urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony); 3) 16 warsztatów aktorsko-muzycznych, które zakończyły się wystawieniem spektaklu; 4) 8 dwu i pół godzinnych warsztatów recyklingu artystycznego; 

5) 8 warsztatów rozwoju osobistego; 

6) dwa dwudniowe wyjazdy integracyjne dla seniorów.  

W zadaniu uczestniczyły osoby z Warszawy oraz z powiatów podwarszawskich.  

ZAPISANE WSPOMNIENIA cykl międzypokoleniowych warsztatów aktorskich, współfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawa.

Zadanie „Zapisane wspomnienia” był projektem polegającym na wspólnym przygotowaniu przez  uczestników zajęć i artystów spektaklu słowno-muzycznego. Teksty do spektaklu zostały napisane i opracowane przez osoby uczestniczące. Piosenki do tekstów wybrali zaangażowani w spektakl aktorzy. 

Przedstawienie zostało wystawione w różnych domach kultury na terenie Warszawy. Link do spektaklu https://www.youtube.com/watch?v=NfIgsZdrtA8 

SPACERY HISTORYCZNE „SZLAKIEM WSPOMNIEŃ” cykl spacerów historycznych po Woli, współfinansowanie przez Miasto St. Warszawa

Przeprowadzono 6 spacerów historycznych po Woli, które połączone były z gawędami i luźnymi  rozmowami z uczestnikami, a także z pokazami przeźroczy i filmów dokumentalnych związanymi z  tematyką spaceru.  

Tematy spacerów i spotkań: 

1) spacer pt. „Epizody Powstania Warszawskiego” – o akcjach Zgrupowania AK „Chrobry II”.  Prowadził on powstańczą trasą tego zgrupowania, w rejonie ulic Siennej, Srebrnej, Żelaznej,  Chmielnej i Śliskiej. Gawęda odbyła się w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie(CAM  Nowolipie); 

2) spacer pt. „Przedwojenne ulice metalowe i ich okolice” – po ulicach: Złota, Żelazna, Srebrna,  Miedziana oraz Twarda i Sienna. Gawęda odbyła się w CAM Nowolipie; 

3) spacer pt. „Nowoczesne osiedla robotnicze na Woli” – po rejonach ulic: Obozowej, Ożarowskiej, Deotymy i Ringelbluma. Gawęda i pokazem starych fotografii w Muzeum Szklanych Domów  (Obozowa 85); 

4) w spacer pt. „Nie tylko piwo. Wokół browaru Haberbusch i Schiele” – po ulicach: Pereca, Waliców,  Grzybowskiej, Wroniej i Chłodnej. Gawęda przewidywana w CAM Nowolipie; 

5) w spacer pt. „Od Kercelaka do Kolonii Wawelberga” trasą od Ronda Kercelak, aleją Solidarności,  Wolską, Działdowską i Górczewską do Kolonii Wawelberga. Gawęda z pokazem przeźroczy odbyła się  w Wolskim Centrum Kultury – Otwarta Kolonia przy ul. Górczewskiej 15; 

6) spacer pt. „Tajemnice ulicy Chłodnej” trasą po ulicy Chłodnej z przypomnieniem historii ludzi  związanych z tą ulicą i historią Getta. Gawęda odbyła się w Klubokawiarni Chłodna 25.

UDOSTĘPNIANIE PRZESTRZENI udostępnianie przestrzeni na działania innych organizacji i na oddolne inicjatywy lokalne, współfinansowanie przez Miasto St. Warszawa

Celem zadania był wzrost potencjału społecznego stymulowany poprzez umacnianie i rozwijanie  lokalnych wspólnot oraz promowanie współpracy pomiędzy grupami nieformalnymi i organizacjami  pozarządowymi.  

Realizowaliśmy to poprzez promocję różnych działań oddolnych oraz udostępnianie osobom  zainteresowanym i innym organizacjom przestrzeni Galerii Metamorfozy na inicjatywy lokalne oraz  na działania społeczne.  

WARSZTATY TWORZENIA WEWNĘTRZNEGO PORTRETU SIEBIE cykle spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej i dla służb zajmujących się zawodowo przemocą, finansowanie ze środków Fundacji oraz Fundacji Brahma Kumaris

Przy wsparciu merytorycznym Fundacji Brahma Kumaris zorganizowaliśmy cykl trzech warsztatów  rozwoju osobistego, których celem było lepsze zrozumienie własnych potrzeb i zachowań oraz  ćwiczenie siły woli, by osiągnąć wewnętrzny spokój i stabilność. W czasie sesji uczestnicy: • poznali metody pracy ze swoimi myślami i emocjami; 

• budowali wewnętrzną integrację; 

• doświadczali wsparcia w osiąganiu wewnętrznego spokoju. 

SPOTKANIA pt. „RELACJE Z BLISKIMI A WOLNOŚĆ EMOCJONALNA”cykl spotkań na temat relacji i wolności, finansowanie ze środków własnych Fundacji 

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z rozwojem osobistym zorganizowaliśmy cykl 8  międzypokoleniowych spotkań na temat relacji i wolności emocjonalnej.  

Uczestnicy razem z prelegentką (filozofka, trener integracji oddechem, life-choach) rozmawiali na  takie tematy, jak: 

– „dobre” i „złe” emocje, ich prawidłowe doświadczanie, rozpoznawanie i przeżywanie; – uruchamianie uważności przy doświadczaniu emocji i odseparowanie się od ich źródła; – jak słuchać uważnie i jakie to wyzwalać emocje; 

– o wzorcach z dzieciństwa, które wpływają na myśli i zachowania w życiu dorosłym; – o świadomym budowaniu relacji i wypracowaniu własnych wzorców zachować, które ułatwiają  kontakty międzyludzkie. 

Projekt zrealizowane w 2019 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *