STARSI DOROŚLI cykle spotkań dla osób starszych, współfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawa 

„Starsi dorośli” był cyklem różnych zajęć wspierających międzypokoleniową aktywność społeczną,  kulturalną i twórczą, w szczególności osób starszych. Obejmował: 

1) Treningi umysłu z edukacją nt. procesu starzenia wraz z ćwiczeniami spowalniającymi spadek sprawności intelektualnej; 

2) Międzypokoleniowe spotkania coachingowe dla seniorów – zrealizowane w okresie wakacyjnym w  trybie zajęć stacjonarnych; 

3) Warsztaty z tańcami w kręgu – prowadzonymi w formie stacjonarnej oraz (zgodnie z  ograniczeniami związanymi z pandemią) w formie live’ów na Facebooku;  

4) Warsztaty artystyczne – prowadzone stacjonarnie oraz internetowo;  

5) Warsztaty rozwoju osobistego zakończone wspólną instalacją artystyczną – przeprowadzone w  formie hybrydowej. Efektem warsztatów była instalacja pt. „Zainstaluj siebie”, zbudowana pod  koniec 2020 roku i udostępniona do oglądania w Galerii Metamorfozy do lutego 2021 roku; 

6) Integracyjne spacery tematyczne po Warszawie – trzy wydarzenia o tematyce historycznej i jeden  przyrodniczej; 

7) Jednodniowy integracyjny wyjazd dla uczestników zajęć do Żyrardowa.  

GALERIA METAMORFOZY jako Miejsce Aktywności Lokalnej udostępnianie przestrzeni oraz wsparcie w organizacji inicjatyw oddolnych, współfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawa

Galeria Metamorfozy podejmowała działania polegające na: 

1) bezpłatnym udostępnianiu swojego lokalu przy ul. Marszałkowskie 81 na oddolne działania  mieszkańców Stolicy, grup nieformalnych, a także na wsparciu w promowaniu tychże działań; 2) inicjowaniu i prowadzeniu działań animacyjnych budujących więzi lokalne i rozwijających Galerię  jako Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL). 

DOPOSAŻENIE Fundacji METAMORFOZY doposażenie lokalu jako Miejsca Aktywności Lokalnej, współfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawa 

Celem tego działania było podniesienie jakości usług oferowanych przez Fundację Metamorfozy oraz  poprawę warunków funkcjonowania Galerii Metamorfozy jako MALu. 

Zostało zakupionych: 

1) dwanaście trójkątnych stołów modułowych oraz dwa stoły prostokątne, co umożliwiło szersze  wykorzystanie przestrzeni zgodne z zaostrzonymi wymaganiami sanitarnymi związanymi z pandemią; 2) dziesięć gier towarzyskich, wykorzystywanych zarówno do treningów umysłu dla osób starszych,  jak również użyczanych w ramach udostępniania przestrzeni jako MALu; 

3) dziewięć tabletów wykorzystywanych do zajęć edukacyjnych oraz użyczanych na zajęcia organizowane przez społeczność lokalną; 

4) jeden laptop z wyposażeniem dla celów administracyjnych związanych z fundacją;

5) jeden klimatyzator przenośny, który poprawia komfort przebywania w pomieszczeniu w letnie, upalne dni.

CYKL WARSZTATÓW ZIELNIKOWYCH międzypokoleniowe warsztaty plastyczne – zielniki, finansowanie ze środków własnych Fundacji oraz ze środków Miasta St. Warszawa

Był to cykl zajęć plastycznych wzmacniających umiejętności związane z wykonywaniem zielników  (zbieranie i suszenie ziół, przygotowanie podłoża do klejenia, klejenie, wybieranie właściwych  wzorów i tematów, stosowaniem innych mediów artystycznych do uatrakcyjnienia prac). W zajęciach realizowane były w formie on-line, jako wsparcie aktywności osób starszych w okresie  ograniczeń wynikających z pandemii. Uczestniczyło w nich 5 osób.  

CYKL SPOTKAŃ ROZWOJOWYCH „DROGA ARTYSTY” międzypokoleniowe spotkania rozwojowe wspierające aktywność społeczną, finansowanie ze środków własnych Fundacji

„Droga artysty” to cykl 12 cotygodniowych trzygodzinnych spotkań wg książki Julii Cameron „Droga  artysty. Jak wyzwolić w sobie twórcę”. Dedykowany był tym, którzy są w procesie zmiany i wątpią w  swój sukces oraz wszystkim, którzy poszukują równowagi w życiu. Dzięki zbudowanej wzajemnej  życzliwości, zrozumieniu i wzajemnemu wsparciu uczestniczek „przegadane” zostały różne trudne  tematy. Uczestniczki dodawały sobie otuchy w chwilach zwątpienia i inspirowały do podejmowania  wyzwań. 

W 2020 roku zrealizowany był w dwóch cyklach: z grupą stacjonarną oraz hybrydowo. Moderatorką zajęć była art –terapeutka i jednocześnie wolontariuszka.  

CYKL SPOTKAŃ COACHINGOWYCH „OD IZOLACJI DO BLISKOŚCI” międzypokoleniowe spotkania wspierające relacje w okresie pandemii, finansowanie ze środków własnych Fundacji

„Od izolacji ku bliskości” – to cykl sensytywnych rozmów dotyczących relacji w jakich żyjemy – ze sobą samym i z innymi ludźmi. Były to także zajęcia o budowaniu relacji, rozwoju i ich pielęgnowaniu.  Uczestniczki dowiedziały się jak empatia i uwaga poświęcona drugiej osobie może wzmocnić  wzajemne relacje i wpłynąć na poczucie spełnienia. 

Zajęcia, jako wolontariuszka, prowadziła pedagożka, life-coach oraz mediator sądowy.

Projekt zrealizowane w 2020 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *