DYSKRYMINACJA, KTÓRA BOLI

spotkania edukacyjno-warsztatowe o ageizmie

współfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawa

Celem projektu było uświadomienie co to jest ateizm, uwrażliwienie mieszkańców Warszawy na  przejawy dyskryminacji społecznej seniorów oraz wskazanie, gdzie zwrócić się o pomoc i zgłaszać  przypadki przemocy i dyskryminowania. Działania: 

1) cykl prelekcji o dyskryminacji społecznej seniorów; 

2) warsztaty rysowania komiksów, których efektem jest stworzenie obrazów opisujących sceny  dyskryminacji społecznej; 

3) wydanie broszury edukacyjnej o dyskryminacji ze względu na wiek z wykorzystaniem  rysunków stworzonych na warsztatach komiksowych; 

4) zrobienie wystawy komiksów opisujących sceny dyskryminacji wobec osób starszych. Broszura pt. „Ageizm – społeczna dyskryminacja osób starszych.” 

PRZEMOC W MIEŚCIE spotkania dla osób doświadczających lub będących świadkami przemocy współfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawa

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu prelekcji o przemocy i sposobach reagowania na przemoc  w rodzinie oraz stworzeniu broszury dotyczącej tych problemów.  

Tematy spotkań „Odnajdź swoją moc, pokonaj przemoc”  

– Przemoc i rodzaje przemocy . 

– Przemoc wobec dzieci. 

– Przemoc rówieśnicza. 

– Przemoc w relacjach i związkach. 

– Przemoc wobec osób starszych. 

– Przemoc ekonomiczna. 

Broszura pt. „Odnajdź swoją moc i pokonaj przemoc”. 

SZEROKIE HORYZONTY międzypokoleniowe warsztaty związane z rozwojem osobistymw spółfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawa

Celem zadania było wspomaganie rozwoju osobistego, a w szczególności działania rozwijające i  wpierające rozwój zainteresowań i pasji artystycznych.  

Działania realizowane w zadaniu:  

1. Prelekcje o rozwoju osobistego z tematami wiodącymi: 

– akceptacja siebie i innych – reagowanie na krytykę,  

– asertywność – ochrona własnych granic, 

– sztuka porozumiewania się – o empatii i potrzebach, 

– o tym jak myśli wpływają na jakość życia,  

– jak wykreować swoje życie – o stereotypach i o sile przekonań,  

– jak poradzić sobie z nawałem problemów i przetrwać „czarną godzinę”, 

– o marzeniach i działaniach – sposoby na realizowanie marzeń, 

– jak ustrzec się od bylejakości życia i egocentryzmu. 

2. Warsztaty malowana intuicyjnego. 

3. Warsztaty aktywnego muzykowania z tańcem i śpiewem.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE – MALOWANIE warsztaty malarskie dla seniorów, finansowanie ze środków własnych Fundacji.

Warsztaty artystyczne prowadzone przez wolontariuszkę – seniorkę dla grupy osób zainteresowanych  rozwojem swoich pasji artystycznych w zakresie malarstwa olejnego. Uczestnicy doskonalą swoje  umiejętności w technikach olejnych, zapoznają się z różnymi możliwościami wykorzystywania farb  olejnych oraz twórczością wybitnych malarzy.  

WARSZTATY BIŻUTERII ARTYSTYCZNEJ warsztaty międzypokoleniowe, finansowanie ze środków własnych Fundacji

Cykl 10 warsztatów komponowania kolczyków, wisiorów, bransolet. Wykorzystywane były różne  techniki (koralikowanie, siutaż, filcowanie). Zajęcia prowadziły dwie wolontariuszki – seniorki.  Materiały do zajęć były pozyskane z recyklingu.  

ZDROWIE A SEKSUALNOŚĆ OSÓB STARSZYCH warsztaty międzypokoleniowe, finansowanie ze środków własnych Fundacji oraz FISE

Cykl 5 spotkań o seksualności i zdrowiu seksualnym osób starszych. Spotkania kierowane były do  kobiet i mężczyzn w dojrzałym wieku, którzy byli zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat  wpływu kondycji fizycznej i psychicznej oraz przekonań na zdrowie seksualne. 

Tematy spotkań: 

1) Seksualność seniorów – o czynnikach wpływających na aktywność seksualną, zmiany fizjologiczne  wpływające na jakość pożycia, korzyści wynikające z aktywności seksualnej.  

2) Zdrowie fizyczne, a zdrowie seksualne – o wpływie chorób przewlekłych i stosowanych lekarstw na  zdrowie seksualne (spadek satysfakcji i aktywności seksualnej). 

3) Jak pielęgnować relacje intymne osób starszych? – o tym, w jaki sposób osoby dojrzałe mogą  rozmawiać o swoich potrzebach seksualnych, jak bezpiecznie dbać o aktywność seksualną. 4) Seksualność jako droga do lepszego zrozumienia siebie – o przekonaniach, poglądach i różnych  uwarunkowaniach związanych z tym, jacy są lub jacy powinni być kobieta oraz mężczyzna, a także o  tym, w jaki sposób sami podtrzymują stereotypy o sobie. 

5) Emocje i przekonania kluczem do zrozumienia swojej seksualności – o tym, co blokuje naszą  seksualność i co robić, by ją odblokować . 

Prelekcje prowadziła psycholog i seksuolog.

Projekty realizowane w 2016 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *