ZAPISANE W LISTACH międzypokoleniowe warsztaty pisarsko-aktorskie, współfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawy 

Celem zadania jest aktywizacja kulturalna mieszkańców Warszawy, zachęcenie ich do kreatywnego myślenia, zdobywania nowych umiejętności i eksperymentowania. Projekt polegał na przygotowaniu przez uczestników i artystów spektaklu słowno-muzycznego, poprzedzonego cyklem warsztatów pisarskich i aktorskich z ruchem scenicznym i emisją głosu.

Efektem zajęć był godzinny spektakl z piosenkami o Warszawie pt. „Zapisane w listach”. Utwory muzyczne były dobrane do tekstów ze wspomnieniami napisanych przez uczestników warsztatów pisarskich.  

POKONAJ PRZEMOC warsztaty edukacyjne dla osób dotkniętych przemocą oraz zajmujących się nią zawodowo, współfinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Celem strategicznym projektu „Pokonaj przemoc” było przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej o przemocy w rodzinie, uświadamiającej czym jest przemoc, jakie są jej przejawy, jak z nią walczyć i gdzie szukać pomocy. Zrealizowany został w powiatach: piaseczyńskim, grójeckim, pruszkowskim oraz grodziskim.

Działania realizowane w projekcie:

  1. Wydanie broszury edukacyjnej o przemocy; 
  2. Przygotowanie i udostępnienie w Internecie 3 krótkich filmów edukacyjnych o przemocy; 
  3. Przeprowadzenie 16 spotkań edukacyjnych o przemocy w rodzinie z konsultacjami indywidualnymi;
  4. Zrealizowanie dwóch spotkań z warsztatami dla służb zajmujących się przemocą zawodowo. 
ECH MUZYKA, MUZYKA, MUZYKA…międzypokoleniowe warsztaty muzyczno-teatralne i koncerty, współfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawy

Celem głównym projektu było poszerzenie oferty kulturalnej Dzielnicy Targówek i zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze.

Zadanie polegało na zorganizowaniu dwóch weekendowych warsztatów muzykowania połączonych  z tańcem i warsztatami ruchu scenicznego. Efektem zajęć było wystawienie w Sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Targówek dwóch spektakli:  „Na bujne bory i lasy …”  z ludową muzyką kurpiowską oraz „Latino amore” z muzyką latynoską.  

WARSZTATY ARTYSTYCZNE „Piękno i brzydota” międzypokoleniowe warsztaty artystyczne, finansowanie ze środków własnych Fundacji

Warsztaty artystyczne prowadzone były przez wolontariuszki dla grupy osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat sztuk plastycznych i rozwojem swoich pasji artystycznych. Warsztaty składały się z części prelekcyjnej, w którym historyczka sztuki przybliżała uczestnikom temat zajęć oraz z części warsztatowej, podczas której uczestnicy, pod okiem artystki plastyczki, wykonywali prace nawiązujące do tematu zajęć.  Artystki prowadziły zajęcia w ramach wolontariatu.

JA, TY, MY – DOBRE I TRUDNE RELACJE RODZINNE międzypokoleniowe spotkania edukacyjne, finansowanie ze środków własnych Fundacji

JA, TY, MY – DOBRE I TRUDNE RELACJE W RODZINIE  był cyklem 4 spotkań z prelekcjami dla dorosłych uświadamiającym, że przemoc jest zjawiskiem występującym niezależnie od wykształcenia, poziomu życia, statusu społecznego osób ją stosujących oraz wyjaśniającym, w jaki sposób narusza ona podstawowe prawa każdego człowieka:  wolność, godność ,niezależność, nietykalność. 

W trakcie prelekcji były poruszane tematy:

  • Człowiek, istota społeczna;
  • Rodzina – jej rola i funkcje;
  • Fazy przemocy – błędne koło przemocy;
  • Mechanizmy i skutki psychologiczne doświadczania przemocy;
  • Jak łagodzić konflikty w rodzinie;
  • Procedura Niebieskiej Karty – instrument i narzędzie polityki społecznej w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Spotkania odbywały się w różnych miejscach aktywności osób dorosłych w powiatach piaseczyńskim, pruszkowskim i grodziskim. 

WARSZTATY MALARSKIE międzypokoleniowe warsztaty plastyczne, finansowanie ze środków Fundacji

Cykl 6 warsztatów artystycznych był prowadzony przez artystkę – wolontariuszkę dla grupy osób zainteresowanych rozwojem swoich pasji artystycznych i chęcią nabycia umiejętności stosowania farb suchych. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w technikach związanych z pastelami oraz zapoznani zostali z wybitnymi dziełami sztuki stworzonymi tą techniką.  

Projekty realizowane w 2017 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *