STARSI DOROŚLI – kontynuacja,
cykle spotkań rozwojowych i integracyjnych,
współfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawa

„Starsi dorośli”  był kontynuacją projektu z 2020 i 2021 roku. W 2022 roku realizowano:

1) dwa cykle treningów umysłu z edukacją nt. procesu starzenia się umysłu wraz z ćwiczeniami spowalniającymi spadek sprawności intelektualnej; 

2) warsztaty rozwoju osobistego „Wyjść z klatki” z fotografią i arteterapią;

3) warsztaty plastyczne; 

4) warsztaty taneczne – taniec w kręgu oraz taniec liniowy;

5) międzypokoleniowe spotkania coachingowe;

6) spacery z mindfulness po parkach w Warszawie i okolicach;

7) jednodniowy integracyjny wyjazdy dla uczestników zajęć. 

AKTYWNIE I TWÓRCZO NA URSYNOWIE
cykle spotkań z treningami umysłu i zajęciami wzmacniającymi kompetencje cyfrowe
finansowanie ze środków Dzielnicy Ursynów M.St. Warszawa 
cykle spotkań z treningami umysłu i zajęciami wzmacniającymi kompetencje cyfrowe
finansowanie ze środków Dzielnicy Ursynów M.St. Warszawa 

„Aktywnie i Twórczo na Ursynowie” to zadanie łączące edukację w zakresie sprawności umysłu  i wzmacniania kompetencji cyfrowych i poprawą ich wizerunku społecznego. 

W ramach zadania prowadzono:

1) treningi sprawności umysłu z edukacją nt. procesu starzenia umysłu, ćwiczeniami spowalniającymi spadek sprawności intelektualnej oraz spowalniającymi sprawność neuronalną: ćwiczeniami pamięci, kreatywności, spostrzegawczości, logicznego myślenia, koordynacji ruchowej, sprawności języka; 

2) warsztaty wzmacniające kompetencje cyfrowe, których celem było nabywanie  bądź utrwalenie praktycznych umiejętności korzystania z nowych technologii teleinformatycznych.

ARTYSTYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
cykle spotkań rozwojowych i integracyjnych
współfinansowanie ze środków Miasta St. Warszawa

„Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku przy Fundacji Metamorfozy” to projekt ukierunkowany

na działalność edukacyjną i kulturalną w ramach kształcenia ustawicznego, skierowanego do osób

starszych nastawionych na rozwój osobisty, pragnących poszerzać wiedzą związana ze sztuką i doskonalić swoje umiejętności intelektualne i  artystyczne .

Zorganizowane różne aktywności dla osób w „trzecim wieku”, by inspirować do rozwoju, twórczego poznania, samodzielności i współpracy:

1) prelekcje o sztuce i prelekcje prozdrowotne;

2) rozwojowe spotkania wspierające integrację pokoleniową i międzypokoleniową pt. „Moje ogrody”;

3) zajęcia plastyczne  –  w 2022 roku realizowany cykl zajęć związanych ze sztuką nowoczesną,

4) warsztaty taneczne z tańcami liniowymi i tańcami w kręgu;

5) wspólne wyjścia kulturalne do teatrów i na koncerty;

6) spotkania integracyjne i edukacyjne dla wolontariuszy (w zakresie realizacji działań lokalnych);

7) zajęcia usprawniające i utrzymujące na optymalnym poziomie myślenie, kompetencje słowno pojęciowe i pamięć (treningi sprawności umysłu).

Wystawy w Galerii METAMORFOZY 2022
organizacja wystaw w Galerii Metamorfozy
współfinansowanie ze środków Dzielnicy Śródmieście M.St. Warszawa 

„Wystawy w Galerii METAMORFOZY 2022” to działanie, którego celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych i upowszechnianie sztuki poprzez organizowanie otwartych wystaw malarstwa, fotografii oraz grafiki.

W 2022 roku odbyło się 15 wystaw, z czego 9 współfinansowanych było ze środków publicznych. Były to indywidualne i zbiorowe wystawy  artystów polskich i zagranicznych. Wystawom towarzyszyły różne wydarzenia kulturalne (spotkania z artystami, warsztaty plastyczne, Noc Muzeów).

SZTUKA WSPÓŁCZESNA – droga do jej zrozumienia
Cykl edukacyjnych warsztatów artystycznych i spotkań muzealnych 
współfinansowanie ze środków Dzielnicy Śródmieście M.St. Warszawa 

„Sztuka Współczesna – droga do jej zrozumienia” to projekt edukacyjno-artystyczny, w ramach którego prowadzone były różne warsztaty i spotkania związane z poszerzaniem wiedzy o nowych kierunkach i stylach w sztukach plastycznych połączone z odkrywaniem wielokulturowości w sztuce (inspiracje ze sztuki z różnych rejonów świata). Zrealizowano:

1) warsztaty plastyczne zapoznające z nowymi kierunkami i stylami sztuki współczesnej jak:

ekspresjonizm abstrakcyjny, pop-art, op-art, minimalizm, colour field painting, taszyzm, informel oraz ze sztuką konceptualną po sztukę ziemi  i inne;

2) wyjścia do placówek promujących sztukę współczesną oraz kulturę różnych krajów świata;

3) wydanie autorskiej książki z wybranymi bajkami z różnych rejonów świata ilustrowanej pracami powstałymi na warsztatach (zbiorowa praca uczestników warsztatów plastycznych);

4) wystawę wybranych prac, które powstały w trakcie warsztatów.

AKTYWNIE I TWÓRCZO W PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI
cykle spotkań rozwojowych i integracyjnych
współfinansowanie  przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego

 „Aktywnie i twórczo w późnej dorosłości” to projekt, który łączył  zagadnienia związane z edukacją, rekreacją, pobudzaniem aktywności społecznej osób starszych i z poprawą ich wizerunku społecznego. Skierowany był do mieszkańców Mazowsza, w tym do osób miekszający w Warszawie i okolicach oraz do mieszańców powiatu piaseczyńskiego.  

W ramach zadania odbyły się  następujące działania:

1) treningi sprawności umysłu z edukacją nt. procesu starzenia umysłu wraz z ćwiczeniami spowalniającymi spadek sprawności neuronalnej;

2) warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe;

3) prowadzenie grupy na FB aktywizującej uczestników w mediach społecznościowych;

4) warsztaty taneczne;

5) warsztaty fotograficzne z wystawą;

6) rękodzielnicze spotkania integracyjne;

7) warsztaty rozwojowe z psychoterapią, ateterapią i hortiterapią;

8) jednodniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy z plenerem fotograficznym;

7) fotograficzna wystawa poplenerowa.

ZDROWIE PSYCHICZNE W PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI
cykle spotkań wspierających zdrowie psychiczne osób starszych
współfinansowanie  przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

Projekt „Zdrowie psychiczne w późnej dorosłości” realizował działania związane z wspieraniem zdrowia psychicznego osób starszych, by jak najdłużej zachować sprawność i aktywność społeczną.

Działania były tak zaprojektowane, by wzmocnić w osobach starszych poczucie własnej wartości, przekazać im wiedzę o procesach starzenia i sposobach opóźniania tychże, ich wpływie na kondycję psychiczną i fizyczną.

W ramach zadania realizowane zostały działania:

1) cykl spotkań grupowych z psychologiem, psychoterapeutą i gerontologiem; 

2) indywidualne poradnictwo dla osób potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów natury psychicznej;

3) zaktualizowano publikację promującą dbałość o zdrowie psychiczne,;

4) prowadzono grupę wsparcia na Facebook’u.

ROZWÓJ AKTYWNOŚCI GOSPODYŃ ZALESKICH
wsparcie w sprzęt kobiet działających społecznie w środowisku wiejskim 
współfinansowanie przez Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego 

Fundacja wspiera różne zajęcia rozwojowe, głównie skierowane do osób starszych. Są to m.in. zajęcia fotograficzne, dziennikarskie, gimnastyczne oraz treningi umysłu. Część tych zajęć prowadzona jest z inicjatywy gospodyń wiejskich, które bezpośrednio angażują się w ich realizację. Zadanie polegało na zakupieniu sprzętu, który ułatwi prowadzenie zajęć, tworzenie relacji z prowadzonych działań. 

ZASPOKAJANIE POTRZEB ŻYCIOWYCH OSÓB STAR.
cykle spotkań z treningami umysłu i spotkaniami wspierającymi aktywność społeczną
współfinansowanie ze środków Dzielnicy Śródmieście M.St. Warszawa 

Zadanie „Zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób starszych” było odpowiedzią na zgłaszane potrzeby w zakresie dobrostanu osób  starszych i wspierania ich aktywności społecznej.  W tym celu zrealizowane zostały  działania:
1) dwa cykle zajęć z treningami sprawności umysłu;
2) cykl zajęć z grami fabularnymi, których zadaniem jest pobudzanie kreatywnego myślenie;
3) 2 prelekcje prozdrowotne z fizjoterapeutką.

Projekty zrealizowane w 2022 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *