Fundacja METAMOFOZY zaprasza wszystkich, którym nie jest obojętny temat dyskryminacji osób ze względu na wiek, na spotkania edukacyjno-warsztatowych, w ramach których odbędzie się:
 – prelekcja z pogadanką o przejawach dyskryminacji ze względu na wiek,
 – trzy warsztaty rysowania komiksów, których efektem będzie przygotowanie ilustracji do broszury o przeciwdziałaniu przemocy.
Prowadzącymi zajęcia będą:
 – prelekcję – P. Renata Lenard, psycholog, terapeuta i coach,
 – warsztaty komiksów – P. Emilia Kulczycka, arteterapeutka i rysowniczka.
Terminy spotkań:
 – prelekcja – 29 września (czwartek), godzina 17:30;
 – warsztaty komiksów – 27 września oraz 4 i 11 października, godzina 17:30.
Miejsce:
Warszawa, ul. Marszałkowska 81, lokal 20 (II klatka w podwórku).
Realizację projektu współfinansuje Urząd m.st. Warszawy.

Kontakt w sprawie pytań:
Grażyna – 608-096-237
e-mail: fundacjametamorfozy@gmail.com