Od  2017 roku Fundacja Metamorfozy zgłosiła lokal, którym dyponuje na podstawie umowy z Urzędem Miasta St. Warszawy, do sieci warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej oraz do Spółdzielni Kultury.

Jako MAL jesteśmy wspieramy organizowanie oddolnych działań lokalnych, użyczamy powierzchni Galerii Metamorfozy na oddolne działąnia mieszkańców, grupom nieformalnym oraz innym organizacjom pozarządowym na realizowanie ich projektów społecznych. Dzielimy się również posiadanymi zasobami, które ułatwiają organizację działań lokalnych. (Informacja  https://www.spoldzielniakultury.waw.pl/resource/159 )

W 2020 roku, ze środków Miasta St. Warszawa udostępniania przestrzeń została wysposażona w nowe trójkątne stoły modułowe, które można zestawiać zgodnie z potrzebami wynikającymi z zajęć.

Zapraszamy do współpracy. Telefon do kontaktu: 507-250-505.